BLOG

Trauma to odpowiedź psychiki na odcięcie od poczucia bezpieczeństwa.

Czym jest ta odpowiedź?

Odcięciem od samego siebie.

Jeśli uczucia i emocje – bólu i cierpienia, smutku i rozpaczy, lęku i przerażenia, złości i gniewu, poczucia bezradności, szoku, odrzucenia, osamotnienia i izolacji… są tak silne, że przekraczają możliwości obronne psychiki, ostatnią formą ochrony jest odcięcie się od siebie.

Trauma powoduje, że staję się obca sama dla siebie.

Ale odcięte uczucia i emocje, nie znikają w magiczny sposób. Przeciwnie, są aktywizowane – niezapowiedzianie i nieświadomie – przez sytuacje codziennego życia.

Co robi osoba z traumą – oczywiście nieświadomie – by nie dopuścić do uwolnienia całego rezerwuaru stłumionych, zmrożonych i zagrażających uczuć, które cały czas nosi w sobie:

  1. odcina się od przeżywania jakichkolwiek uczuć i emocji, tych „pozytywnych” i „negatywnych” i zastępuje je przez działanie i nieskończone zadania, uruchamia w sobie i w życiu silnego Kontrolera;
  2. żyje w stanie ciągłej gotowości = złości, agresji, ataku, ale też frustracji, negatywizmu, narzekania… złość staje się dominującym uczuciem, które chroni przed przeżywaniem bólu, lęku i słabości;
  3. identyfikuje się z Ofiarą, czyli czuje się bezsilna, słaba, zależna od innych, ale też obwinia, jest pasywna i unika odpowiedzialności;
  4. ucieka od bólu i cierpienia w uzależnienia i szuka przyjemności w destrukcyjnych nawykach;
  5. żyje w osamotnieniu i izolacji emocjonalnej, co jest konsekwencją odcięcia od siebie, ma olbrzymią trudność, by zaufać i odsłonić się przed kimkolwiek, nie potrafi prosić o pomoc;
  6. konsekwencją traumy jest niskie poczucie własnej wartości, dlatego w nieskończoność  próbuje udowodnić sobie, że jest ważna, warta, potrzebna np. poprzez rolę Zadowalacza Innych = zrobię wszystko, żeby zdobyć sympatię i akceptację innych.

💗Mariola


Jeśli rozpoznajesz się w tym opisie, zapraszam Cię na Bezpłatną Sesję Coachingową, by przyjrzeć się, co dalej

Dodaj komentarz