Każda z nas nosi w sobie wzorzec Królowej.

 

Każda z nas jest Królową swojego życia.

 

Teraz Królowa przejmuje z powrotem rządy w swoim królestwie.

 

Niezależnie od tego, z jakiej rodziny pochodzisz i jakie wzorce kobiecości były obecne w pokoleniu Twojej mamy czy babć – każda z nas nosi w sobie wzorzec Królowej, czyli zintegrowanej mądrości.

Archetypy kobiecości są uniwersalnymi wzorcami, działającymi nie tylko w Twoim życiu albo paru poprzednich pokoleniach, ale są aktywne w naszej świadomości zbiorowej przez tysiące lat.

 

Nasze Przodkinie były królowymi, kapłankami, szamankami, prorokiniami, mistrzyniami, babciami. Trzymały pieczę nad świętym ogniem – centrum każdego domu, rodziny, społeczności, cywilizacji.

Dawały życie. Pielęgnowały je. Przekazywały mądrość i tajemnice Wszechświata. Prowadziły święte ceremonie. Uzdrawiały.

Przeprowadzały pojedyncze osoby i całe społeczności przez kolejne stadia życia.

Były łączniczkami między światem materii i Ducha. Rozumiały język natury, język Jedności…

 

To nasze dziedzictwo. Potrzebujemy go z powrotem aktywizować, najpierw w sobie i w swoim życiu, a potem wyjść z nim do świata.

Nasz świat desperacko potrzebuje kobiecej, mądrej, silnej, szczodrej, współczującej i zrównoważonej energii. Rządów Królowej.

Aktywizując w nas zintegrowaną kobiecość otwieramy przestrzeń dla dojrzałej męskiej energii. Ale my kobiety potrzebujemy zrobić to jako pierwsze, bo od nas wszystko się zaczęło… Wszystko, to znaczy Życie 🙂

 

Zbyt długo pełniłyśmy role Ofiary, Służącej, Męczennicy, Niewidzialnej Towarzyszki, Dziecka… To już nikomu nie służy.

Teraz wychodzimy na scenę, stajemy w swojej mocy, mówimy własnym głosem i przejmujemy z powrotem odpowiedzialność.

 

W trakcie tego Webinaru:

  • Poznasz i uruchomisz swój wzorzec Królowej I zreorganizujesz swoje Królestwo 🙂
  • A dodatkowo usłyszysz głos swojej wewnętrznej Mądrości, atrybut Królowej
  • Połączysz się z wzorcem nieograniczonej Obfitości w sobie, atrybutem szczodrości.
  • Przypomnisz sobie swoje Przodkinie, kobiety które utorowały Twoją Drogę jako kobiety.
  • Doświadczysz dwóch wzmacniających medytacji: Połączenia ze Źródłem Życia oraz Zintegrowania Swojej Mocy.

 

Po tym dniu poczujesz, jak to jest połączyć się ze swoją wewnętrzną siłą, bez lęku, bez nieśmiałości, bez oporu, bez przepraszania… i zacząć wreszcie tak żyć.

Zapraszam Cię na ten specjalny Warsztat, Mariola

SPOTKAJMY SIĘ

 

13 marca 2021 (sobota) godz. 10.00 – 18.00

Aby zająć swoje miejsce dokonaj wpłaty na konto:

PL: Santander Bank 96109017400000000119655170 – 180 zł

lub Bank Paribas EURO: BE11 0018 1701 8548 – € 40

w tytule przelewu wpisz proszę: WARSZTAT DLA KOBIET

Po warsztacie każda z uczestniczek otrzyma nagrania video i audio do pobrania. Po otrzymaniu wpłaty lub przesłania potwierdzenia przelewu na adres info@theuniversewantsyoutosucceed.pl otrzymasz mail potwierdzający z linkiem do spotkania.