BLOG

Można powiedzieć, że nasze życie to nieustanny proces rozstawania się.

Oczywiście, rozstajemy się z osobami. I być może, to są dla nas najbardziej bolesne rozstania.
Ale nie tylko z osobami. Rozstajemy się z poszczególnymi etapami naszego życia – dzieciństwem, czasem studenckim, młodością, fazą bez dzieci, fazą, kiedy dzieci mieszkały z nami… Rozstajemy się z miejscami, pracami, domami. Ale też z naszymi marzeniami i nadziejami. Z obrazem siebie.

Jeśli nie potrafimy dobrze się rozstawać ciągniemy za sobą ciężary przeszłości. Żale, frustracje, lęki, zranienia. I wnosimy je w każdy kolejny związek czy relację. W każdą nową pracę czy miejsce.

Jeśli potrafimy się rozstawać wchodzimy w nowe z większym spokojem i zaufaniem, bogatsi o doświadczenia z przeszłości, na których budujemy naszą pewność siebie, siłę, empatię, naszą świadomość. Wiemy już, że poradzimy sobie w każdej sytuacji i znamy lepiej siebie.

W dzisiejszym video o tym:
– po czym poznasz, że się dobrze rozstałeś/-łaś,

– 3 główne błędy, które utrudniają nam rozstania:
1. timing – kiedy się rozstawać,
2. nie przeżywanie trudnych uczuć i emocji, które powoduje rozstanie,
3. utknięcie w przeszłości – brak wybaczenia lub chęć powrotu do tego, co było,

– 3 kroki, by dobrze się rozstać:
1. jasność odnośnie decyzji o rozstaniu,
2. proces przeżywania trudnych uczuć i emocji – zgodna na nie,
3. mentalne rozstanie – co było dobre, co nie było dobre – wyciągnięcie wniosków,

– ile to trwa.

Jeśli masz pytanie, odnośnie tego tematu – napisz proszę w komentarzu.

Dobrych rozstań,
Mariola

Dodaj komentarz