BLOG

Co Oznacza Przejść Na Wyższy Poziom Życia

„Nasza osobista rzeczywistość jest odbiciem poziomu naszej świadomości”  Jonette Crowley

Przejść na wyższy poziom życia = przejść na wyższy poziom świadomości.

A to oznacza min:

  • niższy poziom lękum, napięcia i stresu,
  • wyższe poczucie własnej wartości i pewności siebie,
  • więcej szans i możliwości życiowych,
  • większa skuteczność działania przy mniejszym wysiłku,
  • większe poczucie niezależności, wolności i szczęścia,
  • lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne,
  • więcej poczucia spełnienia w relacjach i związkach,
  • większe zaufanie do siebie, innych ludzi i życia,
  • szersza perspektywa na życie, więcej mądrości i spokoju…

W tym video:

1. O tym, że poziom życia = poziom Twojej świadomości (nie materialny :))

2. Przykład choroby i reakcji na nią z różnych poziomów.

3. Przykład kryzysu w pandemii.

4. Jakie to ma znaczenie dla Twojego życia, co Ci to daje.

5. Przykłady znanych osób działających na wyższych poziomach.

6. Metafora budynku Caroline Myss, czyli przechodzenia na wyższe poziomy życia.

7. Jak Twoje życie będzie podsuwać Ci okazje do przejścia wyżej.

8. O ćwiczeniu się w neutralności.

9. O dwóch drogach radzenia sobie z lękiem.

10. Co zmienisz w Masterclass.

11. Zaproszenie na serię bezpłatnych Webinarów: Zacznij Od Nowa

Do usłyszenia,

💕 Mariola

Dodaj komentarz